தேர்வின் போது நேரத்தை நிர்வகிப்பதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

May 23, 2023

Mona Pachake

விரைவாக எழுதப் பழகுங்கள்

சப்ஜெக்ட் ஐ நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் 

ஒவ்வொரு கேள்வியையும் கவனமாக படிக்கவும்

ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் உங்கள் நேரத்தைப் பிரித்துக் கொள்ளுங்கள்

நீங்கள் நன்றாக செய்யக்கூடிய ஒன்றைத் தொடங்குங்கள்

உங்கள் நீண்ட பதில்களைத் திட்டமிட்டு எழுதுங்கள்

சரிபார்க்காமல் வெளியேற வேண்டாம்