உங்கள் குளிர்சாதன பெட்டியை ஒழுங்கமைப்பதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

மீதமுள்ள காய்கறிகளை தனித்தனியாக வைத்திருங்கள்

ஒவ்வொரு காய்கறி மற்றும் பழத்திற்கும் தனித்தனி பெட்டிகளை வைக்கவும்

உங்கள் குளிர்சாதன பெட்டியை சுத்தமாக வைத்திருங்கள்

திறக்கும் போது உணவை வைக்க கொள்கலன்களைப் பயன்படுத்தவும்

பேக்கிங் சோடா ஒரு கொள்கலனை குளிர்சாதன பெட்டியில் வைக்கவும்

கெட்டுப்போன பொருட்களை உடனடியாக அப்புறப்படுத்துங்கள்