வீட்டில் குழப்பத்தை குறைக்க டிப்ஸ்

பயன்படுத்தப்படாத பொருட்களை அப்புறப்படுத்துங்கள்

அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கான இடத்தை உருவாக்குங்கள்.

பழையதைக் குறைத்து புதியவற்றைக் கொண்டு வாருங்கள்

உங்கள் இடத்தை அடிக்கடி சுத்தம் செய்யுங்கள்

ஒரு நோட்புக் அல்லது தொலைபேசியில் பட்டியல்களை வைத்திருங்கள்.

நீங்கள் ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்தும் பொருட்களை வாங்க வேண்டாம்.

ஸ்மார்ட் தளபாடங்கள் வாங்கவும்