பிஸியான நாளில் மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

Nov 30, 2022

Mona Pachake

நாள் முழுவதும் சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்

நேரம் கிடைக்கும் போது தியானம் செய்யுங்கள்

உங்கள் குடும்பத்தினருடனும் நண்பர்களுடனும் இணையுங்கள்

நேரம் இருந்தால் யோகா செய்யுங்கள்

நன்கு உறங்கவும்

நீங்கள் நினைப்பதை எழுதுங்கள்