உங்கள் தியான அறையை அமைப்பதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

வசதியான மற்றும் நல்ல இடத்தை தேர்வு செய்யவும்

அறை சுத்தமாக இருக்க வேண்டும்

அரோமாதெரபி ஒரு நல்ல வழி

அறையை வேறு எந்த பயன்பாட்டிற்கும் பயன்படுத்த வேண்டாம்

உங்கள் அறைக்குள் அதிக தாவரங்களை வைத்திருங்கள்

காற்று முக்கியமானது.