பயணத்தின் போது ஆரோக்கியமாக இருக்க குறிப்புகள்

உங்கள் பயணத்திற்கு முன் மருத்துவரை அணுகவும்

நன்கு உறங்கவும்

ஆற்றலுக்காக நிறைய நடக்கவும்

உங்கள் காலை உணவை தவிர்க்க வேண்டாம்

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்.

இனிப்பு மற்றும் மது அருந்துவதை குறைக்கவும்.

ஆரோக்கியமான உணவை உண்ணுங்கள்.