மன உறுதியுடன் இருக்க குறிப்புகள்

உன் அறையை சுத்தபடுத்து

தினமும் நல்ல விஷயங்களைச் சொல்லுங்கள்

ஒவ்வொரு நாளும் சிறப்பான ஒன்றை எழுதுங்கள்

ஒவ்வொரு சவாலின் நேர்மறையான அம்சங்களையும் எழுதுங்கள்

உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரும் ஒரு பொழுதுபோக்கு அல்லது செயலை தினமும் செய்யுங்கள்

தோல்வி பற்றி கவலைப்படுவதை நிறுத்துங்கள்

ஒவ்வொரு சவாலின் நேர்மறையான அம்சங்களையும் எழுதுங்கள்