வெப்பத்தில் இருந்து பாதுகாப்பாக இருக்க குறிப்புகள்

தாகம் எடுக்கும் முன் தண்ணீர் குடியுங்கள்.

முடிந்தால் வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்கள்.

நிழலைத் தேடி, உங்கள் தலையை வெப்பத்தில் மூடிக்கொள்ளுங்கள்.

சுவாச பயிற்சிகள் செய்யுங்கள்

உங்கள் சுற்றுப்புறத்தை குளிர்ச்சியாக வைத்திருங்கள்

முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும்