வீட்டுக்குள்ளே செடி வளர்க்கலாம்..

உங்கள் செடிகளுக்கு சீரான நீரை வழங்குங்கள்

உங்கள் செடிகளுக்கு ஏற்ற பானையை தேர்வு செய்யவும்.

 உங்கள் வீட்டில் சரியான சூரிய ஒளியைப் பெறும் இடத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

உங்கள் செடியை அதிகமாக நகர்த்த வேண்டாம்.

உங்கள் செடியை சீரான முறையில் உரமாக்க மறக்காதீர்கள்.

பானைகளை அடிக்கடி மாற்றவும்.

எல்லாவற்றிற்கும் முன், உங்கள் செடியை பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள், பிறகு நீங்கள் அதை கவனித்துக் கொள்ளலாமா வேண்டாமா என்பதை முடிவு செய்யுங்கள்.