தரைவிரிப்புகளை கவனித்துக்கொள்வதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

Oct 17, 2022

Mona Pachake

உங்கள் விரிப்பை தவறாமல் சுத்தம் செய்யுங்கள்

விரிப்புகள் முன் மற்றும் பின் இரு பக்கங்களிலும் உலர்த்தப்பட வேண்டும்

விரிப்பின் மேல் மரச்சாமான்களை வைப்பதைத் தவிர்க்கவும்

மெதுவாக தேய்ப்பதன் மூலம் முடிந்தவரை உணவு கசிவை அகற்றவும்

ஒவ்வொரு ஆறு மாதங்களுக்கும் உங்கள் விரிப்பை வெவ்வேறு நிலையில் வைக்கவும்

ஒவ்வொரு இரண்டு வருடங்களுக்கும் ஒருமுறை நிபுணர் துப்புரவு சேவையை பரிசீலிக்கவும்.