ஹோலியின் போது உங்கள் கண்களை பாதுகாக்க குறிப்புகள்

பாதுகாப்புக் கண்ணாடிகளைப் பயன்படுத்தவும்

நச்சு இரசாயன நிறங்களைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும்

உங்கள் தலைமுடியைக் கட்டுங்கள்

உங்கள் காண்டாக்ட் லென்ஸ்களை அணிய வேண்டாம்

உங்கள் கண்களைத் தேய்ப்பதைத் தவிர்க்கவும்

தேங்காய் எண்ணெய் தடவவும்.