கோடையில் செல்ல வேண்டிய முதல் 10 நாடுகள்

ஸ்பெயின்.

இத்தாலி.

போர்ச்சுகல்.

பால்டிக் நாடுகள்.

கிரீஸ்.

இந்தோனேசியா.

குரோஷியா