பண்டிகை என்றால் வெக்கேஷன் தானே  !!

இந்த பண்டிகை காலங்களில் இந்தியர்களால் அதிகம் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட சர்வதேச இடங்கள்.

ஐக்கிய அரபு நாடுகள்

பிரான்ஸ்

யுனைடெட் கிங்டம்

சுவிட்சர்லாந்து

இத்தாலி

ஜெர்மனி

மாலத்தீவு