சர்ஃபிங் செய்ய உலகெங்கிலும் உள்ள சிறந்த இடங்கள்

பைப்லைன், ஓஹு, ஹவாய்.

சூப்பர்டியூப்ஸ், ஜெஃப்ரிஸ் பே, தென்னாப்பிரிக்கா.

டீஹுபோ, டஹிடி, பிரெஞ்சு பாலினேசியா.

உலுவடு மற்றும் குடா, பாலி, இந்தோனேசியா.

மேவரிக்ஸ், கலிபோர்னியா.

ஹோசெகோர், பிரான்ஸ்.

தெற்கு ஓக்ஸாக்கா, மெக்சிகோ.