புகைப்படம் எடுப்பது தடைசெய்யப்பட்ட சுற்றுலாத் தலம்

Sep 21, 2022

Mona Pachake

ஜியாங்சு தேசிய பாதுகாப்பு கல்வி அருங்காட்சியகம். நான்ஜிங், சீனா.

ஜூவல் ஹவுஸ் (கிரவுன் ஜூவல்ஸ் வீடு) லண்டன், யுகே.

சூரியனின் கும்சுசன் அரண்மனை. பியோங்யாங், வட கொரியா.

சிஸ்டைன் சேப்பல். வத்திக்கான் நகரம், ரோம், இத்தாலி.

உலுரு-கடா டிஜுடா தேசிய பூங்கா.

கோல்டன் கை.

அலமோ.