இந்தியாவில் பார்க்க வேண்டிய தனித்துவமான இடங்கள்

லைட்மவ்சியாங், மேகாலயா.

உப்பலமடுகு நீர்வீழ்ச்சி, ஆந்திரப் பிரதேசம்.

அர்வலேம் குகைகள், கோவா

தூத்பத்ரி, காஷ்மீர்.

இடுக்கி, கேரளா.

மைதோன், ஜார்கண்ட்.

ஹஃப்லாங், அசாம்.

சோப்தா, உத்தரகண்ட்