உங்கள் கோபத்தை போக்க பயனுள்ள குறிப்புகள்

ஆழமாக சுவாசிக்கவும்.

ஆறுதல் தரும் மந்திரத்தை சொல்லுங்கள்.

நீங்கள் விரும்பும் ஒன்றை கற்பனை செய்து பாருங்கள்

உங்கள் முன்னோக்கை சரிபார்க்கவும்.

உங்கள் விரக்தியை வெளிப்படுத்துங்கள்.

நகைச்சுவையால் கோபத்தைத் தணிக்கவும்.

உங்கள் சுற்றுப்புறத்தை மாற்றவும்.