வீட்டில் எளிதாக வளர்க்கக்கூடிய காய்கறிகள்

Author - Mona Pachake

கீரை

பச்சை பீன்ஸ்

பட்டாணி

முள்ளங்கி

கேரட்

வெள்ளரிகள்

கேல்