வீட்டில் வளர்க்கக்கூடிய காய்கறிகள்

Author - Mona Pachake

கேப்சிகம்

முட்டைக்கோஸ்.

வெள்ளரிகள்

பூண்டு.

பெர்ரி

தக்காளி.

சுரைக்காய்