கோடை காலத்தில் வீட்டில் வளர்க்க வேண்டிய காய்கறிகள்

கத்தரிக்காய்.

வெள்ளரிக்காய்.

சுரைக்காய்.

வெள்ளை வெங்காயம்.

பூசணிக்காய்.

கீரை.