அறையை பிரகாசமாக்கும் சுவர் பெயிண்ட் வண்ணங்கள்

லாவெண்டர்.

மஞ்சள்.

கருநீலம்.

 பிரகாசமான ஆரஞ்சு.

மென்மையான சாம்பல்.

இளஞ்சிவப்பு.