கோடையில் உங்களை குளிர்விக்கும் வழிகள்

Author - Mona Pachake

வெயிலில் செல்வதை தவிர்க்கவும்

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்.

மது அருந்துவதைக் கட்டுப்படுத்துங்கள்

குளிர்ச்சியாக உணர லேசான உணவை உண்ணுங்கள்.

உங்கள் உடல் செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்துங்கள்

உங்கள் வீட்டை குளிர்ச்சியாக வைத்திருங்கள்.

வெப்பத்தின் அபாயங்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

மேலும் அறிய