பணியிடத்தில் சோர்வைத் தடுப்பதற்கான வழிகள்

வேலைக்கு முன் ஒரு நடைக்கு செல்லுங்கள்.

வேலைக்கு முன் கொஞ்சம் தூங்குங்கள்.

வேலையின் நடுவில் ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்

உங்கள் பணியிடத்தை பிரகாசமாக வைத்திருங்கள்.

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

சில ஆரோக்கியமான சிற்றுண்டிகளை சாப்பிடுங்கள்