வேலை செய்யும் போது கவனம் செலுத்துவதற்கான வழிகள்

Author - Mona Pachake

கவனச்சிதறல்களை அகற்றவும்.

உங்கள் பணிகளுக்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்.

உங்கள் மனதைப் பயிற்றுவிக்கவும்.

அமைதியான இடத்தில் வேலை செய்யுங்கள்.

தியானத்தை முயற்சிக்கவும்.

உடற்பயிற்சி மிகவும் முக்கியமானது

இடைவேளை எடுங்கள்.

மேலும் அறிய