செல்லப்பிராணிகளுக்கான குளிர்கால பராமரிப்பு குறிப்புகள்

உங்கள் செல்லப்பிராணியை வீட்டிற்குள் வைத்திருங்கள்.

உங்கள் செல்லப்பிராணியை கம்பளியில் போர்த்தி விடுங்கள்.

அவற்றின் ரோமங்கள் இயற்கையான வெப்பமானவை.

சூடான மற்றும் வசதியான படுக்கையை ஏற்பாடு செய்யுங்கள்.

அறை ஹீட்டரை தள்ளி வைக்கவும்.

குடிநீரை அடிக்கடி மாற்றவும்.

குளிர்காலத்தில் சுகாதார பரிசோதனைக்கு அழைத்துச் செல்லுங்கள்.