உலகின் மிக அழகான கடற்கரைகள்

வைட்ஹேவன் பீச், குயின்ஸ்லாந்து, ஆஸ்திரேலியா.

பையா டோ சாஞ்சோ, பெர்னாண்டோ டி நோரோன்ஹா, பிரேசில்.

லாங் பீச், வான்கூவர் தீவு, கனடா.

மாயா பே, கோ ஃபி ஃபி, தாய்லாந்து.

கேம்ப்ஸ் பே, கேப் டவுன், தென்னாப்பிரிக்கா

பொலிஹேல் பீச், ஹவாய், அமெரிக்கா.

ஆன்ஸ் சோர்ஸ் டி'ஆர்ஜென்ட், சீஷெல்ஸ்.