ட்விட்டர்/ @isro

சூரியனை நோக்கிய இஸ்ரோ, செப்டம்பர் 2ஆம் தேதி ஆதித்யா-எல்1 மிஷனை விண்ணில் செலுத்துகிறது

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

Aug 31, 2023

Mona Pachake

ட்விட்டர்/ @isro

பூமியில் இருந்து சுமார் 1.5 மில்லியன் கிமீ தொலைவில் உள்ள சூரியன்-பூமி அமைப்பின் லாக்ரேஞ்ச் புள்ளி 1 ஐச் சுற்றி ஒரு ஒளிவட்டப் பாதையில் விண்கலம் வைக்கப்படும்.

லாக்ரேஞ்ச் 1 க்குச் செல்வது, பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையில் சந்திரனுக்கு அப்பால் ஒரு புள்ளியில் விண்கலத்தை வைக்கிறது, கிரகணம் போன்ற நிகழ்வுகளின் போது கூட விண்கலத்திற்கு சூரியனின் தடையற்ற காட்சியை வழங்குகிறது.

இந்த பணியின் முக்கிய நோக்கம், நமக்கு மிக நெருக்கமான நட்சத்திரம் மற்றும் அதன் கதிர்வீச்சு, வெப்பம், துகள்களின் ஓட்டம் மற்றும் காந்தப்புலங்கள் எவ்வாறு நம்மை பாதிக்கிறது என்பதைப் பற்றிய ஆழமான புரிதலைப் பெறுவதாகும்.

மின்காந்த மற்றும் துகள் மற்றும் காந்தப்புல கண்டுபிடிப்பாளர்களைப் பயன்படுத்தி ஒளிக்கோளம், குரோமோஸ்பியர் மற்றும் சூரியனின் வெளிப்புற அடுக்குகளை கண்காணிக்க விண்கலம் ஏழு பேலோடுகளை சுமந்து செல்கிறது.

மேலும் பார்க்கவும்:

மிஸ் வேர்ல்ட் கரோலினா பைலாவ்ஸ்கா காஷ்மீர், இந்திய உணவு மற்றும் பயணத்தின் மீதான அவரது தீராத காதல்

மேலும் படிக்க