உடல் எடையை குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்

Oct 18, 2022

Mona Pachake

நடைபயிற்சி.

ஜாகிங் அல்லது ஓடுதல்.

சைக்கிள் ஓட்டுதல்.

நீச்சல்.

யோகா.

பைலேட்ஸ்