மாலையில் ஒர்க் அவுட் செய்வதன் நன்மைகள்

Mar 01, 2023

Mona Pachake

மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது

நீண்ட நாள் வேலைக்குப் பிறகு உங்கள் மீது கவனம் செலுத்த வைக்கிறது

அமைதியான மற்றும் தெளிவான மனதை தருகிறது

உடல் வலியைப் போக்க உதவுகிறது

உங்கள் தூக்கத்தை சிறப்பாக்குகிறது

சரியான காலை வழக்கத்தை உருவாக்க உங்களை ஊக்குவிக்கிறது

ஆரோக்கியமற்ற வாழ்க்கை முறையிலிருந்து உங்களை விலக்கி வைக்கிறது