கோடையில் வியர்வையை கட்டுப்படுத்த அற்புதமான மற்றும் எளிய குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

வியர்வை எதிர்ப்பு மருந்தைப் பயன்படுத்தவும்

நீரேற்றமாக இருங்கள்

காஃபின் தவிர்க்கவும்

காரமான உணவுகளை தவிர்க்கவும்

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

வசதியான துணிகளை அணியுங்கள்

அமைதியாக இருங்கள்

மேலும் அறிய