இசையைக் கேட்பதன் அற்புதமான நன்மைகள்

Apr 06, 2023

Mona Pachake

பதட்டத்தை குறைக்கிறது

இரத்த அழுத்தம், மற்றும் வலியை குறைக்கிறது

தூக்கத்தின் தரத்தை மேம்படுத்துகிறது

உங்கள் மனநிலை, மன விழிப்புணர்வு மற்றும் நினைவாற்றலை மேம்படுத்துகிறது.

இது குறைவாக சாப்பிட உதவுகிறது.

இது மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது

இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது