ரோஸ்மேரி எண்ணெயின் அற்புதமான நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

மனநிலையை அதிகரிக்கிறது

மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது

அறிவாற்றல் செயல்திறன், நினைவகம் மற்றும் விழிப்புணர்வை மேம்படுத்துகிறது.

வலியைப் போக்க உதவுகிறது

முடி வளர்ச்சியை தூண்டுகிறது

இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கவும்

அஜீரணத்தின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது