உங்கள் நகங்களை ஒன்றாக தேய்ப்பதன் அற்புதமான நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

உங்கள் மூளை செல்களை தூண்டுகிறது

உங்கள் உச்சந்தலையில் இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கும்

மயிர்க்கால்களை பலப்படுத்துகிறது

மனம் தளர உதவுகிறது

இதயம் மற்றும் நுரையீரலுக்கு அற்புதமான உடற்பயிற்சி

மன அழுத்தத்தை குறைக்க உதவும்

உடலில் எந்த வலியையும் குறைக்கிறது