பிளான்க்ஸ் செய்வதன் அற்புதமான நன்மைகள்

May 15, 2023

Mona Pachake

உங்கள் தோரணையை மேம்படுத்த உதவுகிறது.

நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்கலாம்.

தொப்பையை குறைக்க உதவுகிறது.

இது உங்கள் மையத்தை வலுப்படுத்த உதவும்.

மூட்டு மற்றும் குறிப்பாக முதுகுவலியைக் குறைக்க உதவும்.

இது வளர்சிதை மாற்றத்தை மேம்படுத்த உதவும்.

உங்கள் முதுகெலும்பு மற்றும் உங்கள் வயிற்று தசைகளை பலப்படுத்துகிறது