பிளாடிஸின் அற்புதமான ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Aug 31, 2023

Mona Pachake

ஒட்டுமொத்த உடல் வலிமையை மேம்படுத்துகிறது

இது தோரணையை மேம்படுத்துகிறது

இது முதுகு வலியைக் குறைக்கிறது

இது காயங்களைத் தடுக்கிறது

இது ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது

இது உடல் விழிப்புணர்வை அதிகரிக்கிறது

இது மாதவிடாய் வலியைக் குறைக்கிறது