தினமும் ஓடுவதால் கிடைக்கும் அற்புதமான ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

ஓடுவது நன்றாக தூங்க உதவுகிறது.

ஓடுவது உங்கள் முழங்கால்களையும் முதுகையும் மேம்படுத்தும்.

ஓடுவது உடல் எடையை குறைக்க உதவுகிறது

ஓடுவது உங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்துகிறது.

ஓடுவது அறிவாற்றல் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது

ஓடுவது பல புற்றுநோய்களின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.

ஓடுவது மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

மேலும் அறிய