நீங்கள் உடல் எடையை குறைக்க விரும்பினால் இந்த டயட் தவறுகளை தவிர்க்கவும்

உணவைத் தவிர்ப்பது

குறைந்த கொழுப்பு மற்றும் டயட் உணவுகளை நம்புதல்

தூக்கம் இல்லாமல் இருப்பது

மன அழுத்தத்தை குறைக்காமல் இருப்பது

புரதத்தை புறக்கணித்தல்

நீரேற்றம் இல்லாமல் இருப்பது

திரவ உணவைப் பின்பற்றுதல்

மேலும் அறிய