மூளை ஆரோக்கியத்திற்கு இந்த உணவுகளை தவிர்க்கவும்

சர்க்கரை பானங்கள்.

சுத்திகரிக்கப்பட்ட கார்போஹைட்ரேட்டுகள்

டிரான்ஸ் கொழுப்புகள் அதிகம் உள்ள உணவுகள்.

அதிக பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்.

மது.

கொழுப்பு மீன்