உங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் இருந்தால் இந்த உணவுகளை தவிர்க்கவும்

Nov 30, 2022

Mona Pachake

டிரான்ஸ் கொழுப்புகள்.

வெள்ளை ரொட்டி, அரிசி மற்றும் பாஸ்தா.

டிரான்ஸ் கொழுப்புசெயற்கை சுவை கொண்ட தயிர்.கள்.

காலை உணவு தானியங்கள்.

செயற்கை சுவை கொண்ட பானங்கள்

தேன் மற்றும் மேப்பிள் சிரப்.

உலர் பழங்கள்