மழைக்காலத்தில் இந்த உணவுகளை தவிர்க்கவும்

கடல் உணவு.

காரமான மற்றும் வறுத்த உணவுகள்.

பதப்படுத்தப்பட்ட பானங்கள்.

காளான்.

சமைக்கப்படாத உணவுகள்.

தயிர்.