ஹைப்பர் தைராய்டிசத்திலிருந்து விடுபட இதைத் தவிர்க்கவும்

அயோடின் உப்பு

கடல் உணவு

 பால் பொருட்கள்

அதிக அளவு கோழி அல்லது மாட்டிறைச்சி

அதிக அளவு தானிய பொருட்கள்

முட்டையின் மஞ்சள் கரு