நல்ல தூக்கத்திற்கான ஆயுர்வேத பழக்கம்

Author - Mona Pachake

மதிய உணவை உங்கள் மிகப்பெரிய உணவாக ஆக்குங்கள்

படுக்கைக்கு முன் மூலிகை தேநீர் குடிக்கவும்

மாலைக்குப் பிறகு காபியைத் தவிர்க்கவும்

ஒரு சீக்கிரம் இரவு உணவு சாப்பிடுங்கள்

ஒரு நல்ல வழக்கத்தைப் பெறுங்கள்

இரவு உணவை எளிய உணவாக ஆக்குங்கள்

உறங்கும் முன் அன்றைய நாளைப் பற்றிய உங்கள் எண்ணங்களையும் அடுத்த நாளுக்கான திட்டத்தையும் எழுதுங்கள்

மேலும் அறிய