உகந்த ஆரோக்கியத்திற்கான ஆயுர்வேத மூலிகைகள்

Author - Mona Pachake

அஸ்வகந்தா

மஞ்சள்

வேம்பு

அதிமதுரம்

திரிபலா

துளசி

ஏலக்காய்

மேலும் அறிய