ஆற்றலை அதிகரிக்க ஆயுர்வேத மூலிகைகள்

Author - Mona Pachake

அஸ்வகந்தா

மஞ்சள்

இஞ்சி

துளசி

பிராமி

பூண்டு

கிலோய்

மேலும் அறிய