இயற்கையாகவே ஹீமோகுளோபினை அதிகரிக்க ஆயுர்வேத மூலிகைகள்

Author - Mona Pachake

அஸ்வகந்தா

சதாவரி

அமலாகி

குடுச்சி.

முருங்கை இலைகள்

வேம்பு

துளசி

மேலும் அறிய