மாதவிடாய் வலிக்கு ஆயுர்வேத வைத்தியம்

பூடகேசி

கச்சூர்

அஜ்வைன்

வெந்தயம்

வெல்லம்

அலோவேரா

எள் எண்ணெய்