காபியில் இவ்வளவு கெட்டதா ?

அமைதியின்மை மற்றும் நடுக்கம்.

தூக்கமின்மை.

தலைவலி.

மயக்கம்.

விரைவான அல்லது அசாதாரண இதயத் துடிப்பு.

நீரிழப்பு.

கவலை.