நீரிழிவு நோயைக் கட்டுப்படுத்த சிறந்த உணவுகள்

இலை கீரைகள்.

வெண்ணெய் பழங்கள்.

முட்டைகள்.

சியா விதைகள்.

பீன்ஸ்.

தயிர்.

மீன்