நீரிழிவு பிரச்சனையின் மோசமான விளைவுகள்

உயர் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் கொலஸ்ட்ரால்

மூளை பிரச்சினைகள்

ஈறு நோய்

பாலியல் சிரமங்கள்

காது கேளாமை

தோல் தொற்றுகள்

சிறுநீரக செயலிழப்பு