அதிகமாக காபி குடிப்பதால் ஏற்படும் மோசமான விளைவுகள்

Apr 29, 2023

Mona Pachake

அமைதியின்மை மற்றும் நடுக்கம்.

தூக்கமின்மை.

தலைவலி.

மயக்கம்.

வேகமான இதயத் துடிப்பு.

நீரிழப்பு.

கவலை.